Länksamling per diagnos - [2020-04-02] Congenital central hypoventilation syndrome

Congenital central hypoventilation syndrome

Synonymer: Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom, CCHS

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt