Länksamling per diagnos - [2020-04-02] CPT 1A-brist

CPT 1A-brist

Synonymer: CPT 1-brist, Karnitin-palmitoyltransferas 1A-brist

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt