Länksamling per diagnos - [2020-04-02] Cryopyrin associated periodic syndromes

Cryopyrin associated periodic syndromes

Diagnosbeskrivning

Synonymer: Kryopyrinassocierade periodiska syndrom, CAPS, Muckle-Wells syndrom, MWS, Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom, CINCA, Systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut, NOMID, Familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom, FCAS

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt