Länksamling per diagnos - [2020-04-02] Dandy-Walker-missbildning

Dandy-Walker-missbildning

Synonymer: Dandy-Walkers syndrom, Dandy-Walker malformation

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt