Länksamling per diagnos - [2020-04-02] Danons sjukdom

Danons sjukdom

Synonymer: Lysosomassocierat membranprotein 2, LAMP2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt