Länksamling per diagnos - [2020-04-02] de Langes syndrom

de Langes syndrom

Synonymer: Brachmann-de Langes syndrom, Cornelia de Langes syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt