Länksamling per diagnos - [2020-04-02] DIDMOAD (diabetes insipidus, diabetes mellitus, bilateral optical atrophy, sensorineural deafness)

DIDMOAD (diabetes insipidus, diabetes mellitus, bilateral optical atrophy, sensorineural deafness)

Synonymer: Wolframs syndrom, WFS, WFS1-relaterade sjukdomar, LFSNHL (low frequency sensorineural hearing loss)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt