Länksamling per diagnos - [2020-04-02] DiGeorges syndrom

DiGeorges syndrom

Synonymer: 22q11-deletionssyndromet, Velocardiofacial syndrome, VCFS, Velokardiofacialt syndrom, CATCH 22

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt