Länksamling per diagnos - [2020-04-06] Emery-Dreifuss muskeldystrofi

Emery-Dreifuss muskeldystrofi

Synonymer: EDMD, XL-EDMD, EDMD2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt