Länksamling per diagnos - [2020-04-06] Faciocutaneoskeletal syndrome

Faciocutaneoskeletal syndrome

Synonymer: Faciokutant skeletalt syndrom, Costellos syndrom, FCS-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt