Länksamling per diagnos - [2020-04-06] FLNB-related disorder

FLNB-related disorder

Synonymer: Larsens syndrom, Larsens syndrom (dominant form)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt