Länksamling per diagnos - [2020-04-06] Foix-Chavany-Maries syndrom

Foix-Chavany-Maries syndrom

Synonymer: Perisylviärt syndrom, Kongenitalt bilateralt perisylviärt syndrom, Operculumsyndrom, Worster-Droughts syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt