Länksamling per diagnos - [2020-04-06] FOP

FOP

Synonymer: Fibrodysplasia ossificans progressiva, Myositis ossificans progressiva, MOP

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt