Länksamling per diagnos - [2020-04-06] Gelsolinamyloidos

Gelsolinamyloidos

Synonymer: Familjär amyloid neuropati typ IV, Meretojas sjukdom, Hereditär amyloidos, finsk typ

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt