Länksamling per diagnos - [2020-04-06] Glutaryl-CoA dehydrogenas brist

Glutaryl-CoA dehydrogenas brist

Synonymer: Glutarsyrauri typ 1, Glutarsyraemi typ 1

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Nationellt kvalitetsregister

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt