Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Glykogenos typ II

Glykogenos typ II

Synonymer: Pompes sjukdom, Surt maltasbrist, GSD II och Glycogen storage disease I

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt