Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Griscellis syndrom typ 2

Griscellis syndrom typ 2

Synonymer: Hemofagocyterande syndrom, Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos, FHL, Chediak-Higashis syndrom, XLP

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt