Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hallervorden-Spatz sjukdom

Hallervorden-Spatz sjukdom

Synonymer: Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration, PKAN, Neurodegeneration with brain iron accumulation 1, NBIA 1

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt