Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hedesundasjukan

Hedesundasjukan

Synonymer: Welanders distala myopati, Myopathia distalis tarda hereditaria

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt