Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hemofagocyterande syndrom

Hemofagocyterande syndrom

Synonymer: Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos, FHL, Chediak-Higashis syndrom, Griscellis syndrom typ 2, XLP

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt