Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hemofili A

Hemofili A

Synonymer: Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom), Hemofili B, von Willebrands sjukdom (svår och medelsvår form)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt