Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 1

Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 1

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 1, CMT1, HMSN1

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt