Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 2

Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 2

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 2, CMT2, HMSN2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt