Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hereditary myopathy with lactic acidosis

Hereditary myopathy with lactic acidosis

Synonymer: Linderholms myopati, Iron sulphur cluster deficiency myopathy, ISCU-myopati, HML, Myopathy with exercise intolerance (Swedish type)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt