Länksamling per diagnos - [2020-04-07] HMO

HMO

Synonymer Hereditära multipla osteokondrom, multipla hereditära exostoser, MHE, multipla cartilaginära exostoser, multipla osteokondrom, MO

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt