Länksamling per diagnos - [2020-04-07] HMSN2

HMSN2

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 2, CMT2, Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt