Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita

Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita

Synonymer: HyperPP, von Eulenburgs sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt