Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hyperprostaglandin E-syndromet

Hyperprostaglandin E-syndromet

Synonymer: Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos, Bartters syndrom och Gitelmans syndrom, Familjär hypokalemi-hypomagnesemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt