Länksamling per diagnos - [2020-04-07] Hypohidrotisk ektodermal dysplasi

Hypohidrotisk ektodermal dysplasi

Synonymer: Anhidrotisk ektodermal dysplasi, Ektodermal dysplasi, Christ-Siemens-Touraines syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt