Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Immotile cilia syndrome

Immotile cilia syndrome

Synonymer: Primär ciliär dyskinesi, Kartageners syndrom, Medfödd cilieorörlighet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt