Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Isokromosom 18p-syndromet

Isokromosom 18p-syndromet

Synonym: Tetrasomi 18p-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt