Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Jacobsens syndrom

Jacobsens syndrom

Synonym: 11q-deletionssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt