Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Jouberts syndrom

Jouberts syndrom

Synonym: Jouberts syndrom-liknande sjukdomar, Joubert,Bolthauser syndrom och Cerebello-okulo-renalt syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt