Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kardiokutant syndrom

Kardiokutant syndrom

Synonymer: Noonans syndrom med multipla lentigines, LEOPARD syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt