Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Karnitin-palmitoyltransferas 2-brist

Karnitin-palmitoyltransferas 2-brist

Synonymer: CPT 2-brist

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt