Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kartageners syndrom

Kartageners syndrom

Synonymer: Immotile cilia syndrome, Primär ciliär dyskinesi, Medfödd cilieorörlighet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt