Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kinsbournes syndrom

Kinsbournes syndrom

Synonymer: OMS, Opsoklonus-myoklonus-ataxisyndromet, Dancing eye syndrome, Opsoklonus-myoklonussyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt