Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kondroektodermal dysplasi

Kondroektodermal dysplasi

Synonym: Ellis-van Crevelds syndrom och Weyers akrofaciala dysostos

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt