Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kongenital dystrofia myotonika

Kongenital dystrofia myotonika

Synonymer: Steinerts sjukdom, Dystrofia myotonika typ 1, Dystrofia myotonika, Dystrofia myotonika typ 2, Proximal myoton myopati, PROMM

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt