Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kongenital hypoplastisk anemi

Kongenital hypoplastisk anemi

Synonymer: DBA, Blackfan-Diamonds anemi, Diamond-Blackfans anemi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt