Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kongenitala muskeldystrofier

Kongenitala muskeldystrofier

Synonymer: Kongenital muskeldystrofi med laminin α2-brist, Fukyamas kongenitala muskeldystrofi ,Ullrichs kongenitala muskeldystrofi ,Integrin α-brist ,Walker-Warburgs syndrom ,Muscle-eye-brain disease ,Kongenital muskeldystrofi 1C ,Kongenital muskeldystrofi 1D ,LMNA-relaterad kongenital muskeldystrofi ,Kongenital muskeldystrofi med rigid spine

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt