Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kongenitalt bilateralt perisylviärt syndrom

Kongenitalt bilateralt perisylviärt syndrom

Synonymer: Perisylviärt syndrom, Operculumsyndrom, Foix-Chavany-Maries syndrom, Worster-Droughts syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt