Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 1, 1p36-deletionssyndromet

Kromosom 1, 1p36-deletionssyndromet

Synonymer: 1p36-deletionssyndromet, Partiell monosomi 1p36-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt