Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 11, 11q-deletionssyndromet

Kromosom 11, 11q-deletionssyndromet

Synonymer: Jacobsens syndrom, 11q-deletionssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt