Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 13, 13q-deletionssyndromet

Kromosom 13, 13q-deletionssyndromet

Synonymer: Monosomi 13q-syndromet, 13q-deletionssyndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt