Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 18, Monosomi 18p-syndromet

Kromosom 18, Monosomi 18p-syndromet

Synonymer: 18p-deletionssyndromet, Monosomi 18p-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt