Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 18, Monosomi 18q-syndromet

Kromosom 18, Monosomi 18q-syndromet

Synonymer: 18q-deletionssyndromet, Monosomi 18q-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt