Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 18, Tetrasomi 18p-syndromet

Kromosom 18, Tetrasomi 18p-syndromet

Synonymer: Tetrasomi 18p-syndromet, Isokromosom 18p-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt