Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 20, Trisomi 20p-syndromet

Kromosom 20, Trisomi 20p-syndromet

Synonymer: 20p-duplikationssyndromet, Trisomi 20p-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt