Länksamling per diagnos - [2020-04-08] Kromosom 22, 22q13-deletionssyndromet

Kromosom 22, 22q13-deletionssyndromet

Synonymer: 22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt